Euroguidance Hungary

Képzés határok nélkül.

Európai tanácsadási politika

3. Információ az európai tanácsadási politika helyzetéről, valamint az európai szinten pályatanácsadási területen működő szervezetekről

3.1. Tanácsadáshoz kapcsolódó szakpolitikai dokumentumok:

Council Resolution on strengthening policies, systems and practices in the field of guidance throughout life in Europe (2004)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/resolution2004_en.pdf (EN)

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által kialakított állásfoglalás (2008. november 21.) a pályaorientációnak az egész életen át tartó tanulás stratégiáiba való fokozottabb integrálásáról
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0004:0007:HU:PDF (HU)
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf  (EN)

 

 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1720/2006/EK HATÁROZATA Az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:hu:PDF (HU)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:en:PDF  (EN)

 

Zöld könyv: A fiatalok tanulási mobilitásának előmozdításáról
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0329:FIN:HU:PDF (HU)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0329:FIN:EN:PDF  (EN)

 

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers
www.oecd.org/dataoecd/53/53/34060761.pdf (EN)

 

3.2. Pályatanácsadási területen működő szervezetek

ELGPN - European Lifelong Guidance Policy Network (Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat)

http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/

Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat II. fejlesztési ciklusára, a LLP programok keretében 2009. január 1. és 2010. december 31. között két éves szerződés keretében került sor. A programot az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság támogatja, 25 ország részvételével további két ország (Izland, Bulgária) megfigyelői státuszban vesz részt a munkában. Az EU tagállamok közül egyedül Belgium nem képviselteti magát a hálózatban. A II. szerződési időszak munkáit hivatalosan a 2009 márciusában megrendezett negyedik közgyűlés, 62 fő részvételével, indította el, ahol az oktatási főigazgatóság részéről komoly elvárásként fogalmazódott meg, hogy a projektfinanszírozás keretei között valódi szakpolitikai fejlesztés, harmonizáció valósuljon meg.

 

CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ)

www.cedefop.europa.eu/EN/

Az 1975-ben alapított CEDEFOP – Európai Szakképzés-fejlesztési Központ nevű európai ügynökség feladata a szakmai oktatás és képzés ösztönzésének és fejlesztésének elősegítése az Európai Unión belül. Az eredetileg berlini székhelyű CEDEFOP az egyik elsőként létrehozott szakosodott és decentralizált ügynökség volt. Igazgatósága 1995-ben került át Thesszalonikibe, mellette Brüsszelben összekötő irodát tart fenn.
A CEDEFOP tevékenységének elsődleges célja az egész életen át tartó tanulás térségének kalakítása és ösztönzése a kibővült EU egészére kiterjedően. Ezt a feladatot a szakmai oktatási és képzési rendszerekkel, a vonatkozó szakpolitikai intézkedésekkel, a kutatással és a gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatás és elemzések biztosítása útján látja el.

 

CEDEFOP KIADVÁNYOK

From Policy to Practice: A systematic change to lifelong guidance in Europe
www.cedefop.europa.eu/EN/publications/12934.aspx

Career Development at work – A review of career guidance to support people in employment
www.cedefop.europa.eu/EN/publications/12936.aspx

Establishing and developing national lifelong guidance policy forums
www.cedefop.europa.eu/EN/publications/12930.aspx

Professionalising Career Guidance – Practitioner competences and qualification routes in Europe
www.cedefop.europa.eu/EN/publications/12888.aspx

Guiding at-risk youth through learning to work
www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15534.aspx

Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects
www.cedefop.europa.eu/EN/publications/18625.aspx

 

ReferNet

http://refernet.hu/

Európai információs és szakértői hálózat a szakképzés területén a szakképzés témaköréhez kapcsolódó információk gyűjtésének, elemzésének és terjesztésének strukturált és decentralizált európai hálózata. A hálózatot az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) hozta létre 2002-ben azzal a céllal, hogy az EU tagországainak szakképzési rendszerei, a tagállamokban zajló fejlesztések és az alkalmazott szakpolitikák összehasonlítását lehetővé tevő információkat gyűjtsön.
A ReferNet információt nyújt a tagországokban zajló szakképzés-politikai és kutatási fejleményekről, publikációkról, konferenciákról, és egyéb, szakképzéshez kapcsolódó kezdeményezésekről a hálózat tagjai pedig nemzeti szinten is végzik a disszeminációs tevékenységet.
 A ReferNet az egyes tagállamokban felállított nemzeti konzorciumokból épül fel, melyek a szakképzés területén tevékenykedő legjfontosabb intézmények – közigazgatási szervezetek, társadalmi partnerek és kutatóintézetek – képviselőiből állnak össze. Minden konzorciumot egy nemzeti koordinátor irányít, mely felelős a konzorciumért és azért, hogy a hálózat feladatai kielégítő módon megvalósuljanak.
A ReferNet program magyarországi koordinátora az Oktatásfejlesztési Observatory.