Euroguidance Hungary

Képzés határok nélkül.

Mobilitás


Tempus Közalapítvány

A Tempus Közalapítvány az általa kezelt programokon keresztül a legnagyobb mértékű mobilitást bonyolítja le Magyarországon: nemzeti és nemzetközi oktatási-képzési pályázati programokat kezel, különböző képzéseket nyújt az EU támogatások felhasználása témakörében, illetve tudásközpont szerepet tölt be.
www.tka.hu

Europass

Minden országban (az Európai Unió és Európai Gazdasági Térség területén) nemzeti Europass központ koordinálja az adott országban az Europass dokumentumokhoz kapcsolódó tevékenységeket. Az Europass dokumentumok egységes keretrendszert alkotnak, segítségükkel átláthatóbbá válnak az egyes európai országokban szerzett végzettségek, szakmai tapasztalat, nyelvtudás, stb.
Magyarországon a Nemzeti Europass Központ feladatainak ellátására kijelölt szervezet a Tempus Közalapítvány.

EUROPE DIRECT

A EUROPE DIRECT az Európai Bizottság által létrehozott és támogatott információs szolgáltatás, melynek küldetése, hogy az állampolgárokat lakóhelyükhöz közel és saját anyanyelvükön tájékoztassa európai uniós kérdésekben. A szolgáltatást igénybe veheti az ingyenesen hívható EUROPE DIRECT telefonvonalon keresztül (00 800 6 7 8 9 10 11) vagy megkeresheti az Önhöz legközelebbi információs irodát.

www.europedirect.hu

EURES

Az EURES 1993-ban jött létre, az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban működő állami foglalkoztatási szolgálatok és más partnerszervezetek közötti együttműködési hálózatként. Svájc is részt vesz az EURES-együttműködésben. Az EURES hálózat tagjainak és partnerszervezeteinek egyesített erőforrásai biztosítják, hogy a hálózat minőségi szolgáltatásokat nyújtson a munkavállalók és munkaadók számára. Az EURES hálózat célja, hogy olyan szolgáltatást nyújtson, amely mind a munkavállalók, mind a munkáltatók, valamint minden olyan polgár számára hasznos, aki ki szeretné használni a személyek szabad áramlásának elve által nyújtott lehetőségeket. A magyarországi EURES központok az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat keretei között működnek.

http://ec.europa.eu/eures

EURYDICE

A EURYDICE hálózat Európa oktatási információs hálózata, amelyet az Európai Bizottság azzal a szándékkal hozott létre, hogy a tagországok együttműködését az egész életen át tartó tanulás terén elősegítse. A hálózat központja Brüsszelben található, 31 országban összesen 35 Nemzeti Iroda működik. A EURYDICE hálózat feladata az európai oktatási rendszerekkel, oktatási politikákkal kapcsolatos tanulmányok készítése, információk gyűjtése és terjesztése, ezzel is segítve az oktatáspolitika kialakítását és a döntéshozatalt. A hálózat kiadványai mindenki számára elérhetők és ingyenesen letölthetők. A magyarországi EURYDICE Iroda az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézeten belül működik.

http://ofi.hu/rolunk/projektbeszamolok/magyar-nemzeti-eurydice

EURAXESS:

Az Európai Bizottság által működtetett EURAXESS hálózat által nyújtott szolgáltatások célja, hogy a kutatókat segítse kutatói tevékenységük külföldön való folytatásában. A hálózat által működtetett EURAXESSJobs portál egy állás- és ösztöndíjkereső adatbázis kutatók részére, az EURAXESS Services szolgáltatás pedig a mobilitásban résztvevő kutatóknak és családtagjainak nyújt hasznos információkat a hivatalos ügyek intézésétől kezdve az új országba való beilleszkedésig. A hálózat 35 országban van jelen.

www.euraxess-hungary.hu