Euroguidance Hungary

Képzés határok nélkül.

Képzések elismertetése

Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK)

A 2006. december 31-éig az Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2007. január 1-jétől pedig az Oktatási Hivatal részeként működő Magyar Ekvivalencia és Információs Központ fő tevékenysége a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerése, a magyar és a külföldi oktatási rendszerekről való információnyújtás, valamint hatósági bizonyítvány kiállítása a magyar oktatási rendszerben megszerzett bizonyítványokról és oklevelekről külföldi felhasználásra.

Az 1990-es évek elejétől a határok megnyílásával szabadabbá vált az országok közötti utazás, és ennek eredményeként egyre többen kérték külföldön szerzett végzettségük és szakképzettségük magyarországi elismerését. Ez a megnövekedett ügyfélforgalom tette szükségessé 1993-ban egy olyan központi hivatal létrehozását, amelynek elsődleges feladata lett a külföldön szerzett, felsőfokú végzettséget tanúsító okiratok elismerése és a hallgatói, valamint oktatói mobilitás növekedésének segítése információnyújtás formájában.

A tevékenység jogszabályi alapja ekkor a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény, illetve a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett fokozatok, oklevelek és diplomák elismeréséről és honosításáról szóló 47/1995. (IV. 27.) Kormányrendelet volt.

A különböző végzettségek, szakképesítések és szakképzettségek elismerésének feltételeit meghatározó eltérő jogszabályok és intézményi hatáskörök, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozásból fakadó jogharmonizációs feladatok teljesítése miatt azonban 2000-2001-re elengedhetetlenné vált egy új és egységes elismerési törvény megalkotása.

A Parlament 2001 decemberében fogadta el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényt, amelynek rendelkezései 2002. január 1-jével léptek hatályba. A törvény azon része, amely az európai közösségi jog alapján történő elismerést szabályozza, hazánknak az Európai Unióhoz történt csatlakozásától, 2004. május 1-jétől hatályos.

A megalkotása óta többször módosított törvény a nemzetközi elismerési elvekkel összhangban, teljes körűen szabályozza a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek magyarországi elismerését.

bizonyítványok és oklevelek elismerése

 • alapfokú végzettséget tanúsító okiratok elismerése
 • középfokú végzettséget tanúsító okiratok (érettségi bizonyítványok) elismerése
 • szakképesítést tanúsító okiratok elismerése
 • felsőfokú végzettséget tanúsító okiratok végzettségi szintjének és / vagy szakképzettségének elismerése
 • posztgraduális végzettséget tanúsító okiratok elismerése

információnyújtás

 • tájékoztatás nyújtása a külföldi oktatási rendszerekről és intézményekről, továbbá a szakképesítést, az alap- és középfokú végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeiről hatóságok, szakmai szervezetek és magánszemélyek számára a rendelkezésre álló adatok alapján
 • tájékoztatás nyújtása a magyar oktatási rendszerről, a magyar bizonyítványok és oklevelek megszerzésének feltételeiről külföldi hatóságok és szakmai szervezetek számára

további tevékenységek

 • hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfelek kérelmére külföldi hivatalos eljárásban való felhasználás céljából a hazai alap- és középfokú végzettséget tanúsító bizonyítványokról és a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelekről, valamint a szakképesítést tanúsító bizonyítványokról és a hazai szakmai gyakorlatról
 • kapcsolattartás más államok és nemzetközi szervezetek ekvivalenciaügyekkel foglalkozó központjaival, különösen az ENIC és a NARIC hálózat irodáival
 • az európai közösségi jog alapján a munkavállalás céljából történő elismerés nemzeti információs központjaként való működés
 • vezetője ellátja a szakképzettségek elismerésére vonatkozó európai uniós irányelvek nemzeti koordinátori teendőit
 • a külföldi oktatási rendszerekre, az ott folytatott képzésekre és az intézmények jogállására, továbbá a szakképesítést, az alap- és középfokú végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeire vonatkozó információk gyűjtése

Oktatási Hivatal
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
Magyar ENIC/NARIC Iroda
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Tel: 06- 1-374-2200
e-mail: meik@okm.gov.hu
honlap: www.ekvivalencia.hu

Az ügyfélfogadás helye (kérelmek benyújtása):
Oktatási Hivatal, Ügyfélszolgálati Iroda
(1055 Budapest, Báthory utca 10.)

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 8.30-12.00 óráig
kedd: 12.30-16.00 óráig
szerda: 8.30-12.00 és 12.30-16.00 óráig
csütörtök: 12:30-16:00 óráig
péntek: 8.30-12.00 óráig

 

II. Az európai országokban szerzett diplomák kölcsönös elismerése
(www.enic-naric.net - angol nyelven)

Az ENIC hálózat (European Network of Information Centres on academic recognition and mobility)

Az ENIC hálózatot az Európa Tanács és az UNESCO hozta létre a Lisszaboni konvenció (a felsőoktatásban szerzett diplomák kölcsönös elismeréséről az Európai Régióban) megvalósítása érdekében, valamint a végzettségek kölcsönös elismeréséhez szükséges irányelvek és gyakorlat kialakítása céljából. A hálózatot az egyetemi és főiskolai végzettségek elismerésével és a diákok mobilitásával foglalkozó nemzeti információs központok alkotják. Ezek a központok általában a következő témákban nyújtanak tájékoztatást:

- Külföldön szerzett diplomák, tudományos fokozatok és más végzettségek elismerése;
- az ENIC hálózat tagországainak oktatási rendszere (beleértve saját országuk oktatási rendszerét is);
- külföldi továbbtanulási lehetőségek, információ az igénybe vehető támogatásokról és ösztöndíjakról, valamint a mobilitással és az ekvivalenciával kapcsolatos gyakorlati tanácsok.

A NARIC (National Academic Recognition Information Centres) hálózat

A NARIC hálózat az Európai Bizottság kezdeményezésére jött létre 1984-ben. Célja a felsőoktatásban szerzett diplomák és a külföldön teljesített tanulmányi időszakok elismerésének fejlesztése az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagországaiban, valamint a csatlakozásra váró országokban. A hálózat a SOCRATES/ERASMUS közösségi program részét képezi. A tagországokban olyan központok jöttek létre, amelyek hiteles információval támogatják a diákok, tanárok és kutatók mobilitását. A szolgáltatás fő célcsoportjai a felsőoktatási intézmények, a diákok, a tanácsadók, a szülők, a tanárok és a leendő munkáltatók.

A NARIC központokat a mindenkori ország oktatási minisztériuma jelöli ki. Mivel a legtöbb tagállamban a felsőoktatási intézmények függetlenek, és maguk hoznak döntést a külföldi diákok felvételéről és a külföldi résztanulmányok elfogadásáról, a legtöbb NARIC iroda nem dönt a diplomák elismeréséről, hanem kérésre tájékoztat ill. tanácsot ad az európai oktatási rendszerekről és képesítésekről.