Euroguidance Hungary

Képzés határok nélkül.

Történetünk

Történetünk és tevékenységeink:

A Nemzeti Pályainformációs Központ az Európai Uniós tanácsadó hálózat, a EUROGUIDANCE magyarországi tagja. A Euroguidance Magyarország az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte meg működését Szegeden. Jelenleg az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát. A 2014-2020 közötti időszakban az európai uniós hátteret az ERASMUS+ program biztosítja. A Nemzeti Pályainformációs Központ költségvetésének 50 százalékát - ahogy más Euroguidance központok esetében is - az Európai Bizottság finanszírozza, a fennmaradó 50 százalékot pedig hazai forrásból kell biztosítani. A központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az egész életen át tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele, a magyar és nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése, illetve a nemzetközi kapcsolatok erősítése elsősorban az információgyűjtés és a tájékoztatás útján.

Az NPK az Európai Unió tagállamaiban elérhető képzésekről, ösztöndíj-lehetőségekről, gyakornoki helyekről és a Magyarországon letehető nyelvvizsgákról kiadványokat készít, amelyek elsősorban a pályaválasztási rendezvényeken, oktatási kiállításokon állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Az unió más tagállamaiból érkezők számára angol nyelvű kiadványok könnyítik meg az eligazodást a magyar egyetemek idegen nyelvű képzései között. Az információszolgáltatás révén az NPK hozzájárul, hogy minél több külföldi hallgató tanulhasson Magyarországon, valamint, hogy a nemzetközi kapcsolatok révén a magyar fiatalok is egyre nagyobb számban tanulhassanak európai oktatási intézményekben.

A hazai tanulás és itt tartózkodás feltételeinek megismertetése érdekében a Nemzeti Pályainformációs Központ rendszeresen megjelenteti az "Információk Magyarországról" című magyar és angol nyelvű CD-t, amely tartalmazza a magyar oktatási rendszer, a legfontosabb, munkavállalással kapcsolatos tudnivalók ismertetését, valamint tájékoztatást nyújt a Magyarországon idegen nyelven folyó felsőoktatási képzésekről, felsorolja a magyar felsőoktatási intézményeket és karaikat, valamint általános információval szolgál országunkról a külföldi diákok számára. Az évente frissített CD-t a Euroguidance hálózat valamennyi tagja megkapja.

Az egész életen át tartó tanulás koncepciójának megfelelően a Nemzeti Pályainformációs Központ közvetetten a társadalom szinte valamennyi rétegének szolgáltatást nyújt, közvetlenül pedig elsősorban a képzési és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó intézmények számára biztosít információkat.Tevékenységeink

Információk gyűjtése és közzététele a tagországokban elérhető oktatási és képzési lehetőségekről:

 • az NPK könyvtárában és honlapján részletes információk találhatók Európa szinte valamennyi országáról az alábbi témakörök szerint:
  • oktatásügy,
  • a munka világa,
  • társadalombiztosítás,
  • tanácsadó szolgálatok,
 • országos és nemzetközi képzési adatbázisainkat megtekintheti weboldalunkon,
 • kiadványainkból külföldi ügyfeleink tájékozódhatnak a magyar oktatási rendszerről, képzési lehetőségekről és a Magyarországon folytatott tanulmányok feltételeiről.

Tájékoztatás a mobilitás feltételeiről, az egyes végzettségek kölcsönös elismeréséről:

 • az érdeklődők honlapunkon tájékozódhatnak a diákok és oktatók számára szervezett csereprogramokról, ösztöndíjakról, a külföldre utazás és kinttartózkodás feltételeiről, pályázati lehetőségekről, továbbá részletes felvilágosítást kaphatnak személyesen, telefonon illetve e-mailben.

Együttműködés más Nemzeti Pályainformációs Központokkal a hatékony és naprakész információszolgáltatás érdekében:

 • a nemzetközi tanácsadás jelentős része a Euroguidance-hálózat együttműködésén alapul. Az információnyújtás folyamata során az egyik ország pályainformációs központjába beérkezik egy kérdés, mely vonatkozhat egy vagy több európai ország képzési lehetőségeire vagy oktatási rendszerére. Ekkor a központ a kérdést közzéteszi a hálózat kommunikációs weboldalán, ahol az illetékes tagországok munkatársai választ adnak rá. A folyamat végén a központ a kapott válaszokat továbbítja az ügyfélhez.

Részvétel a pályatanácsadáshoz kapcsolódó országos és nemzetközi szintű tájékoztató rendezvényeken:

 • központunk részt vesz a magyarországi pályaválasztási kiállításokon és más hasonló programokon. Munkatársaink külföldi tanulmányutakon és konferenciákon gyűjtenek tapasztalatot az egyes tagországok pályatanácsadási gyakorlatáról.

Az Európai Bizottság PLOTEUS elnevezésű adatbázisa az európai felsőoktatási intézmények képzési kínálatát tartalmazza, illetve az érdeklődők számára általános információkat nyújt harminc európai országról. A portál a http://ec.europa.eu/ploteus/ internetes címen érhető el, ahol az általános országismertetők mellett tanulási lehetőségekről, oktatási rendszerekről és csereprogramokról is tájékozódhatnak.

;