Euroguidance Hungary

Képzés határok nélkül.

Történetünk

Történetünk és tevékenységeink:

A Nemzeti Pályainformációs Központ az Európai Uniós tanácsadó hálózat, a EUROGUIDANCE magyarországi tagja. A hazai központ 2000 márciusában kezdte meg működését, azóta járul hozzá hazánk oktatási intézményeinek nemzetközi megismertetéséhez.

Az NPK a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ keretei között kezdte meg működését 2000-ben. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat átszervezése következtében az NPK 2007. január 01-től - változatlan feltételek mellett - a Foglalkoztatási Hivatal keretei között működik. A Nemzeti Pályainformációs Központ költségvetésének 50 százalékát - ahogy más Euroguidance központok esetében is - az Európai Bizottság finanszírozza, a fennmaradó 50 százalékot pedig hazai forrásból kell biztosítani. A hálózat legfőbb célkitűzése az Európán belüli mobilitás támogatása, a nemzetközi kapcsolatok erősítése elsősorban az információgyűjtés és a tájékoztatás útján. Ennek keretében az NPK az interneten elérhetővé tette a közép- és a felsőoktatási intézmények beiskolázási adatait, és folyamatosan karbantartja az EU által működtetett PLOTEUS portált, amely valamennyi tagállam közép- és felsőoktatási intézményeinek megismerését szolgálja.

Az NPK az Európai Unió tagállamaiban elérhető képzésekről, ösztöndíj-lehetőségekről, gyakornoki helyekről és a Magyarországon letehető nyelvvizsgákról kiadványokat készít, amelyek elsősorban a pályaválasztási rendezvényeken, oktatási kiállításokon állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Az unió más tagállamaiból érkezők számára angol nyelvű kiadványok könnyítik meg az eligazodást a magyar egyetemek idegen nyelvű képzései között. Az információszolgáltatás révén az NPK hozzájárul, hogy minél több külföldi hallgató tanulhasson Magyarországon, valamint, hogy a nemzetközi kapcsolatok révén a magyar fiatalok is egyre nagyobb számban tanulhassanak európai oktatási intézményekben.

A hazai tanulás és itt tartózkodás feltételeinek megismertetése érdekében a Nemzeti Pályainformációs Központ rendszeresen megjelenteti az "Információk Magyarországról" című magyar és angol nyelvű CD-t, amely tartalmazza a magyar oktatási rendszer, a legfontosabb, munkavállalással kapcsolatos tudnivalók ismertetését, valamint tájékoztatást nyújt a Magyarországon idegen nyelven folyó felsőoktatási képzésekről, felsorolja a magyar felsőoktatási intézményeket és karaikat, valamint általános információval szolgál országunkról a külföldi diákok számára. Az évente frissített CD-t a Euroguidance hálózat valamennyi tagja megkapja.

Az egész életen át tartó tanulás koncepciójának megfelelően a Nemzeti Pályainformációs Központ közvetetten a társadalom szinte valamennyi rétegének szolgáltatást nyújt, közvetlenül pedig elsősorban a képzési és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó intézmények számára biztosít információkat.Tevékenységeink

Információk gyűjtése és közzététele a tagországokban elérhető oktatási és képzési lehetőségekről:

 • az NPK könyvtárában és honlapján részletes információk találhatók Európa szinte valamennyi országáról az alábbi témakörök szerint:
  • oktatásügy,
  • a munka világa,
  • társadalombiztosítás,
  • tanácsadó szolgálatok,
 • országos és nemzetközi képzési adatbázisainkat megtekintheti weboldalunkon,
 • kiadványainkból külföldi ügyfeleink tájékozódhatnak a magyar oktatási rendszerről, képzési lehetőségekről és a Magyarországon folytatott tanulmányok feltételeiről.

Tájékoztatás a mobilitás feltételeiről, az egyes végzettségek kölcsönös elismeréséről:

 • az érdeklődők honlapunkon tájékozódhatnak a diákok és oktatók számára szervezett csereprogramokról, ösztöndíjakról, a külföldre utazás és kinttartózkodás feltételeiről, pályázati lehetőségekről, továbbá részletes felvilágosítást kaphatnak személyesen, telefonon illetve e-mailben.

Együttműködés más Nemzeti Pályainformációs Központokkal a hatékony és naprakész információszolgáltatás érdekében:

 • a nemzetközi tanácsadás jelentős része a Euroguidance-hálózat együttműködésén alapul. Az információnyújtás folyamata során az egyik ország pályainformációs központjába beérkezik egy kérdés, mely vonatkozhat egy vagy több európai ország képzési lehetőségeire vagy oktatási rendszerére. Ekkor a központ a kérdést közzéteszi a hálózat kommunikációs weboldalán, ahol az illetékes tagországok munkatársai választ adnak rá. A folyamat végén a központ a kapott válaszokat továbbítja az ügyfélhez.

Részvétel a pályatanácsadáshoz kapcsolódó országos és nemzetközi szintű tájékoztató rendezvényeken:

 • központunk részt vesz a magyarországi pályaválasztási kiállításokon és más hasonló programokon. Munkatársaink külföldi tanulmányutakon és konferenciákon gyűjtenek tapasztalatot az egyes tagországok pályatanácsadási gyakorlatáról.

Képzési adatbázisok létrehozása és karbantartása:

 • honlapunkon a Magyarországon folyó középiskolai és felsőoktatási képzések adatbázisai is elérhetők. Ezek részletes információkat tartalmaznak a képzőhelyekről, a felvételi vizsgák időpontjáról és a képzések típusairól.

Az Európai Bizottság PLOTEUS elnevezésű adatbázisa az európai felsőoktatási intézmények képzési kínálatát tartalmazza, illetve az érdeklődők számára általános információkat nyújt harminc európai országról. A portál a http://ec.europa.eu/ploteus/ internetes címen érhető el, ahol az általános országismertetők mellett tanulási lehetőségekről, oktatási rendszerekről és csereprogramokról is tájékozódhatnak.

;