Euroguidance Hungary

Képzés határok nélkül.

Tevékenységeink

Információk gyűjtése és közzététele a tagországokban elérhető oktatási és képzési lehetőségekről:
- az NPK könyvtárában és honlapján részletes információk találhatók Európa szinte valamennyi országáról az alábbi témakörök szerint:

oktatásügy,
a munka világa,
társadalombiztosítás,
tanácsadó szolgálatok,

- országos és nemzetközi képzési adatbázisainkat megtekintheti weboldalunkon,
- kiadványainkból külföldi ügyfeleink tájékozódhatnak a magyar oktatási rendszerről, képzési lehetőségekről és a Magyarországon folytatott tanulmányok feltételeiről.

Tájékoztatás a mobilitás feltételeiről, az egyes végzettségek kölcsönös elismeréséről:
- az érdeklődők honlapunkon tájékozódhatnak a diákok és oktatók számára szervezett csereprogramokról, ösztöndíjakról, a külföldre utazás és kinttartózkodás feltételeiről, pályázati lehetőségekről, továbbá részletes felvilágosítást kaphatnak személyesen, telefonon illetve e-mailben.

Együttműködés más Nemzeti Pályainformációs Központokkal a hatékony és naprakész információszolgáltatás érdekében:
- a nemzetközi tanácsadás jelentős része az NPK-hálózat együttműködésén alapul. Az információnyújtás folyamata során az egyik ország pályainformációs központjába beérkezik egy kérdés, mely vonatkozhat egy vagy több európai ország képzési lehetőségeire vagy oktatási rendszerére. Ekkor a központ a kérdést közzéteszi a hálózat kommunikációs weboldalán, ahol az illetékes tagországok munkatársai választ adnak rá. A folyamat végén a központ a kapott válaszokat továbbítja az ügyfélhez.

Részvétel a pályatanácsadáshoz kapcsolódó országos és nemzetközi szintű tájékoztató rendezvényeken:
- központunk részt vesz a magyarországi pályaválasztási kiállításokon és más hasonló programokon. Munkatársaink külföldi tanulmányutakon és konferenciákon gyűjtenek tapasztalatot az egyes tagországok pályatanácsadási gyakorlatáról.

Képzési adatbázisok létrehozása és karbantartása:
- honlapunkon a Magyarországon folyó középiskolai és felsőoktatási képzések adatbázisai is elérhetők. Ezek részletes információkat tartalmaznak a képzőhelyekről, a felvételi vizsgák időpontjáról és a képzések típusairól.

Az Európai Bizottság PLOTEUS elnevezésű adatbázisa az NPK-hálózat által karbantartott képzési lehetőségeket tartalmazza, illetve az érdeklődők számára általános információkat nyújt harminc európai országról. A portál a http://europa.eu.int/ploteus internetes címen érhető el, ahol az általános országismertetők mellett tanulási lehetőségekről, oktatási rendszerekről és csereprogramokról is tájékozódhatnak.